KILA Consulting AB

har i samarbete med sina partners följande kundreferenser:

SJ

NSB, Mantena, Cargonet

DSB

VR

Green Cargo

EuroMaint

MTAB

Skånetrafiken

Veolia

Arriva

Kollektivtransportproduksjon AS

Norrköpings Spårvägar

TTTK

HKL

Kiruna Wagon

Alstom

Bombardier