Koppel

LAF är en global leverantör av koppel för alla typer av lok och godsvagnar och de är också ensamma om att kunna leverera koppel enligt alla förekommande standards i världen. LAF är även specialiserad på att kundanpassa koppel för speciella behov,  t ex koppel för tunga transporter, s.k. ”Heavy Haul”.

LAF-logo

koppel