Verkstadsutrustning

Eurogamma tillverkar produkter för lyft av kompletta tågsätt, enskilda fordon eller delar av fordon, såsom boggier, upp till 200 ton. All lyftning kontrolleras av en mikroprocessor för samtidig lyft med stor noggrannhet. Eurogamma tillverkar även kundanpassade manipulatorer för underhåll av boggier på ett ergonomiskt och smidigt sätt.

LOGO-Eurogamma

verkstadsutrustning